Burgerlijke stand

Als u Belg bent, vallen alle wijzigingen van uw burgerlijke staat onder het Belgische recht.

  1. Laatst bijgewerkt op

Als u Belg bent, vallen alle wijzigingen van uw burgerlijke staat onder het Belgische recht. De Belgische wet is van toepassing, ook als u in het buitenland woont. Als u in het buitenland woont, is het van groot belang dat u het Belgische loopbaanconsulaat op de hoogte brengt van elke wijziging in uw burgerlijke staat.

Meer info

Geboorte

Van de geboorte van een kind in het buitenland moet aangifte worden gedaan bij de plaatselijke autoriteiten, die een geboorteakte zullen opmaken. Dit document wordt in België erkend indien de akte door de bevoegde autoriteit en op de in dat vreemde land gebruikelijke wijze is opgemaakt. Daarna kunt u uw kind via de ambassade inschrijven in de Belgische registers.

Basisdocumenten die moeten worden verstrekt:

  • Geboorteakte
  • Inschrijvingsformulier ondertekend door beide ouders
  • Meldezettel voor Oostenrijk of bewijs van verblijf voor Slowakije en Slovenië (van ouders en kind)
  • In sommige gevallen zijn aanvullende documenten vereist. Neem contact op met de consulaire dienst van de ambassade (vienna@diplobel.fed.be).

Meer informatie over afstamming en nationaliteit

Meer informatie over de naam van het kind

 

Huwelijk en partnerschap

Als u in het buitenland wilt trouwen, moet u contact opnemen met de buitenlandse autoriteit die uw huwelijk zal voltrekken.

In Oostenrijk is voor deze instantie een verklaring vereist dat het huwelijk niet is belemmerd; deze verklaring kunt u bij de ambassade aanvragen met het volgende formulier. Voor Slowakije en Slovenië vragen de autoriteiten soms om een bewijs van burgerlijke stand dat u bij de ambassade kunt verkrijgen.


Familienaam en huwelijk

De Belgische wetgeving voorziet dat beide echtgenoten na het huwelijk de eigen familienaam behouden. Dit baseert zich op het principe van de onveranderbaarheid van de naam (decreet van 6 fructidor AnII), dat het gebruik van een andere naam dan die vermeld in de geboorteakte verbiedt. Dit principe is niet alleen in België van toepassing. Een huwelijk heeft aldus niet een naamswijziging tot gevolg. Toch is het toegestaan de naam van de echtgenoot te gebruiken, in het dagelijkse gebruik, en in principe zo lang het huwelijk geldig is. Het gebruik van de naam van de echtgenoot in het kader van de uitoefening van een beroep is nochtans gereglementeerd volgend artikel 216 al.2 van het Belgisch Burgerlijk Recht.

In Oostenrijk is het echter gebruikelijk, maar niet verplicht, dat de vrouw de naam van haar echtgenoot overneemt. Bepaalde Belgen zien zich aldus geconfronteerd met bepaalde bank- of andere administratieve problemen. Om tegemoet te komen aan dergelijke problemen, kan men

  • aan het bevoegde consulaat vragen om de naam van de echtgenoot/ote eveneens in hun paspoort wordt ingeschreven, zelfs na aflevering van dit paspoort;
  • een attest door de Ambassade laten afleveren waaruit blijkt dat “Mevrouw X, van Belgische nationaliteit, die volgens de Oostenrijkse wetgeving Mevrouw Y werd na haar huwelijk met Mijnheer Y, na inzage van de voorgelegde documenten, toch voor de Belgische wet Mevrouw X blijft";
  • de derde mogelijkheid bestaat erin een aanvraag tot naamwijziging bij de FOD Justitie in te dienen.

In sommige zeldzame gevallen kan de naam worden aangepast. Neem contact op met de ambassade voor meer informatie.