Ambassade van België in Oostenrijk, in Slovakije en in Slovenië
Home Consulaire diensten

Consulaire diensten

De Consulaire Afdeling van de Ambassade in Wenen en de ereconsulaten in Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg in Oostenrijk, Bratislava (Slovakije) en Ljubljana (Slovenië) staan voor consulaire zaken tot uw dienst. U kunt de lijst hieronder alvast raadplegen om meer te weten over de consulaire diensten. In geval van twijfel, gelieve eerst contact op te nemen met de Ambassade van België in Wenen. Deze is bevoegd voor alle consulaire diensten in de drie landen, behalve voor visumaanvragen voor personen die in Slovenië wonen. Deze mensen dienen zich tot de Ambassade van België in Zagreb te richten.

Algemene teksten over consulaire diensten voor Belgen in het buitenland vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

 
Betalingen

Om veiligheidsredenen voor zowel de bezoekers van het Consulaat in Wenen als voor het personeel, worden er geen contante betalingen meer aanvaard aan het loket sinds 1 juli 2016. U kan voor de betaling van consu­laire akten zoals identiteitskaarten, paspoorten of diverse documenten een van volgende betalingswijzen gebruiken:

1/ ter plaatse betalen met bank- of kredietkaart (Maestro, VPay Visa, Mastercard);

2/ voorafgaandelijke betaling per bankover­schrij­ving (betalingsbewijs voorleggen).Om veiligheidsredenen voor zowel de bezoekers van het Consulaat in Wenen als voor het personeel, werden er geen contante betalingen meer aanvaard aan het loket sinds 1 juli 2016. U kan sindsdien voor de betaling van consu­laire akten zoals identiteitskaarten, paspoorten of diverse documenten een van volgende betalingswijzen gebruiken:

Informatie:

  • Bank: Bank Austria
  • Rekeninghouder: Belgische Kanzlei Wien 
  • Code IBAN: AT11 1200 0229 1019 3101
  • Code BIC: BKAUATWW

Gelieve in de mededeling duidelijk de "Reden van be­taling + familienaam en voornaam aanvrager" te ver­melden. In dit geval dient de aanvrager het betalings­bewijs samen met de formulieren te bezorgen.

 
Attesten en formulieren

 
Algemeen

 
Aankomen en wonen in het buitenland

 
Burgerlijke stand

 
Solvit

  • SOLVIT heeft ten doel online en op pragmatische wijze een oplossing te vinden voor geschillen tussen burgers/bedrijven en overheidsinstanties in verband met de onjuiste of onnauwkeurige toepassing van de wetgeving van de interne markt. Meer info...