Nationaliteit

U kunt Belg zijn van rechtswege of het vrijwillig worden. U kunt ook uw Belgische nationaliteit verliezen. Deze rubriek maakt u hierin wegwijs.

  1. Laatst bijgewerkt op

Als u Belg bent en ingeschreven in de bevolkingsregisters op de ambassade, kunt u een nationaliteitsbewijs krijgen. Zie tarieven en betalingswijzen.


Nationaliteit: allerlei vragen

Huwelijk, geboorte, scheiding,… Wat verandert er voor de nationaliteit? 

De antwoorden op de website van de FOD Buitenlandse Zaken

Voor specifieke vragen wordt u verzocht contact op te nemen met de Consulaire Afdeling van de Ambassade in Wenen (om het even waar uw woonplaats is).

 

Nationaliteit: behoudsverklaring

Indien u in het buitenland geboren bent na 1 januari 1967, en indien u tussen uw 18de en 28ste verjaardag op geen enkel ogenblik uw hoofdverblijfplaats in België had, dan moet u vóór uw 28ste verjaardag een verklaring afleggen tot behoud van de Belgische nationaliteit (gelieve contact op te nemen met de Consulaire Afdeling van de Ambassade in Wenen).

Wanneer u verzuimt zulke behoudsverklaring af te leggen, verliest u de Belgische nationaliteit op de datum waarop u 28 jaar wordt tenzij u geen andere nationaliteit(en) bezit. U moet deze verklaring (wet van 27-12-2006) om de 10 jaar niet meer hernieuwen.

 

Dubbele nationaliteit

Indien u een tweede nationaliteit per geboorte bezit, bijvoorbeeld de Belgische en de Oostenrijkse, Slovaakse of Sloveense, kunt u deze behouden op volwassen leeftijd. Wel dient u op te letten als u twee of meerdere nationaliteiten bezit, geboren bent in het buitenland en tussen uw 18e en 28ste verjaardag buiten België woonachtig was. Gelieve in dit geval het hoofdstuk over het behoud van de Belgische nationaliteit te lezen via de verplichte behoudsverklaring voor uw 28e verjaardag.

Indien u vrijwillig een tweede vreemde nationaliteit wenst aan te nemen of als u een vreemde nationaliteit heeft en u de Belgische nationaliteit wenst aan te nemen, verlangen de Belgische autoriteiten niet dat u verzaakt aan uw oorspronkelijke nationaliteit.

Indien u Belg bent en een vreemde nationaliteit verwerft, dan zijn er verschillen per land. In sommige gevallen zal u de vreemde nationaliteit bekomen en de Belgische kunnen behouden. Het is echter belangrijk om u bij de Ambassade eerst te informeren en een bewijs van de tweede nationaliteit aan de Ambassade te tonen op de dag van acquisitie. Voor Slovakije en Slovenië is het pas sinds 9 juni 2007 en voor Oostenrijk sinds 28 april 2008 mogelijk dat een Belg vrijwillig een andere nationaliteit kan bekomen zonder zijn Belgische nationaliteit te verliezen.

Ook dient u te weten dat als u de Belgische nationaliteit en de Oostenrijkse, Slovaakse of Sloveense nationaliteit bezit, België u altijd exclusief als Belg zal beschouwen net zoals Oostenrijk u als Oostenrijker, Slovakije als Slovaak en Slovenië als Sloveen zal aanzien. Dit heeft ook implicaties in geval van consulaire assistentie: Een Belg die zich in het land van zijn tweede nationaliteit bevindt, krijgt in het algemeen geen consulaire assistentie van België. Hetzelfde is het geval in België waar men geen consulaire hulp van het land van de tweede nationaliteit zal ontvangen.


Oostenrijk: Om de Oostenrijkse nationaliteit als volwassene te bekomen, vraagt Oostenrijk u in de meeste gevallen om afstand te doen van uw Belgische nationaliteit. Oostenrijk vraagt namelijk, enkele uitzonderingen buiten beschouwing gelaten, dat de aanvrager zijn of haar oorspronkelijke nationaliteit afstaat. Dit is niet het geval als de tweede nationaliteit door geboorte wordt verkregen (een kind uit een Belgische en een Oostenrijkse ouder kan dus de dubbele nationaliteit verkrijgen).

Links:


Slovakije: Slovaken die vrijwillig de nationaliteit van een ander land aannemen verliezen hun Slovaakse nationaliteit. Dit is niet het geval voor de aanvraag van een andere nationaliteit ten gevolge van een huwelijk of bij geboorte. Een kind met een Belgische en Slovaakse ouder kan aldus de dubbele nationaliteit bekomen. Als Belg kunt, kunt u de Slovaakse nationaliteit aanvragen zonder de Belgische te verliezen als aan de gevraagde formaliteiten is voldaan.

Links :


Slovenië: Slovenië erkent de dubbele nationaliteit op basis van het wederkerigheidsprincipe. Als u Belg bent en de Sloveense nationaliteit wenst te verkrijgen, dient u dus niet aan uw actuele nationaliteit te verzaken. Als Sloveen, kunt u, als u aan de nodige voorwaarden voldoet, ook de Belgische nationaliteit verkrijgen  zonder uw Sloveense te verliezen. 

Links:


Meer informatie: