Biometrisch paspoort

 1. Last updated on

Voor de aanvraag van een paspoort vragen wij u via E-appointment een afspraak te maken.


U kan enkel een biometrisch paspoort aanvragen indien u bent ingeschreven bij de Belgische Ambassade in Wenen (in het consulaire bevolkingsregister). Alle gegevens worden opgeslagen in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbeschermin (privacy statement).

 
Elke Belg vanaf de leeftijd van 6 jaar dient zich persoonlijk aan te melden op de Ambassade bij het indienen van een paspoortaanvraag, zodat de biometrische gegevens (foto en vingerafdrukken van beide wijsvingers) kunnen worden geregistreerd.

Kinderen jonger dan 6 jaar zijn niet verplicht zich persoonlijk aan te bieden. Indien men verkiest dit niet te doen, moet men aan de Ambassade een paspoortaanvraag sturen, welke eveneens ondertekend dient te zijn door beide ouders, en vergezeld van een duidelijke en twee recente pasfotos. Het akkoord van beide ouders is essentieel voor de afgifte van een paspoort aan een minderjarige.


Vereiste documenten

 • Bewijs van uw identiteit: eID / huidig paspoort.
 • Paspoortaanvraag ingevuld en ondertekend.

Opmerking:

Het is niet langer nodig een pasfoto aan uw aanvraag toe te voegen, behalve voor kinderen jonger dan 6 die niet persoonlijk naar de Ambassade komen en van wie ter plaatse dan ook geen foto genomen kan worden.
 

Betaling moet ter plaatse op de Ambassade gedaan worden, met bank- of kredietkaart (Maestro, VPay Visa, Mastercard). De ambassade kan geen voorgefrankeerde enveloppen accepteren.


Geldigheidsduur

Volwassenen: 7 jaar
Minderjarigen: 5 jaar


Kostprijs en betaling

Volwassenen: 75 €
Minderjarigen: 35 €


Leveringstermijn

Ongeveer 10 werkdagen


Opmerkingen

 • Indien u reeds over een geldig paspoort beschikt, mag u dit uiteraard zonder beperking tot de vervaldatum gebruiken.
 • Indien gewenst, kunt u in de ambassade of een ereconsulaat de naam van de echtgeno(o)t(e) in het paspoort laten inschrijven.
 • U kunt persoonlijk de geldigheid van uw documenten nagaan op: www.checkdoc.be.


Vereiste documenten voor kinderen jonger dan 6 jaar

 • Het paspoortaanvraagformulier voor kinderen jonger dan 6 jaar, ingevuld en ondertekend door beide ouders.
 • Twee recente (niet ouder dan 1 maand) pasfoto's van het kind, voorzien van de naam van het kind op de achterkant van de foto’s (niet vastnieten). Opgelet: Gelieve ervoor te zorgen dat het hoofd van uw kind niet te groot op de foto staat. Om zeker te zijn dat de foto niet geweigerd wordt, kijk hier (PDF, 2.23 MB)
 • Bewijs van identiteit (Kids-ID, paspoort, geboorteakte) en woonplaats van het kind en van beide ouders (Meldezettel);
 • Bewijs van betaling van het paspoort  (35 €) (print screen of rekeninguittreksel): voorafgaandelijke betaling per bankover­schrij­ving (betalingsbewijs voorleggen).
   
  Bank: Bank Austria
  Rekeninghouder: Belgische Kanzlei Wien 
  Code IBAN: AT11 1200 02291019 3101
  Code BIC: BKAUATWW
   
  Gelieve in de mededeling duidelijk de "Reden van be­taling + familienaam en voornaam aanvrager" te ver­melden. In dit geval dient de aanvrager het betalings­bewijs samen met de formulieren te bezor­gen.

Indien u uw nieuwe paspoort per aangetekende post wenst te ontvangen, gelieve de volgende kosten met de betaling van het paspoort toetevoegen. Kosten: voor Oostenrijk 6,80 €, voor Slovakije en Slovenië, 12,15 €.

Binnen 1 à 2 weken ontvangt u dan het nieuwe paspoort.