Ambassade van België in Oostenrijk, in Slovakije en in Slovenië
Home Newsroom

Newsroom

News Items

26 jan

Op donderdag 26 januari 2023 werd een charter van Filips van de Elzas, graaf van Vlaanderen, dat werd bewaard in de benedictijnenabdij van Mesen in West-Vlaanderen en aan het begin van de Eerste Wereldoorlog verdween, officieel overgedragen aan het Rijksarchief. Het stuk dook in december 2016 op in het Metropolitan Museum of Art van New York City (The Met). Begin 2020 werd met The Met overeengekomen om dit kostbare document, dat deel uitmaakt van het Belgisch cultureel erfgoed, terug te geven aan België.

19 jan

België zal 3.000 ton strooizout naar Oekraïne sturen om er de wegen ijsvrij te maken in de harde winterse omstandigheden.

12 jan

Ook in 2023 gaat de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op zoek naar nieuwe medewerkers om zijn dienstverlening te versterken, zowel in Brussel als in het buitenland.

21 dec

We worden steeds meer geconfronteerd met zorgwekkende klimaatverstoringen: droogtes, overstromingen, bosbranden, recordtemperaturen. De impact en gevolgen zijn enorm. De rapporten van internationale experten zijn duidelijk: er is dringend méér actie nodig op elk niveau.

18 dec

Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Belgische onderdanen in Iran op het land zo spoedig mogelijk te verlaten, omwille van het toegenomen risico op willekeurige aanhouding in het licht van de huidige verslechtering van de veiligheidssituatie in heel Iran.

12 dec

België heeft dit jaar 1.637.000 euro toegekend aan het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) voor de preventie van nucleaire proliferatie en de bevordering van de nucleaire samenwerking op vlak van geneeskunde, wetenschappelijk onderzoek en landbouw.

10 dec

Ter gelegenheid van de internationale dag van de Rechten van de Mens herhaalt Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib dat België zich blijft inzetten voor de bescherming en bevordering van alle mensenrechten voor iedereen, zonder onderscheid.

09 dec

België veroordeelt ten stelligste de moord op een groot aantal burgers in Kishishe en Bambo, in de provincie Noord-Kivu in de Democratische Republiek Congo.

09 dec

Op 9 december leidt Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid van België, als vertegenwoordiger van Zijne Majesteit de Koning, de Belgische economische missie naar haar eindbestemming, Kyoto.

08 dec

Op 8 december leidt Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid van België, als vertegenwoordiger van Zijne Majesteit de Koning, de Belgische economische missie naar Osaka.