Ambassade van België in Oostenrijk, in Slovakije en in Slovenië
Home Nationaliteit Nationaliteit: behoudsverklaring

Nationaliteit: behoudsverklaring

Indien u in het buitenland geboren bent na 1 januari 1967, en indien u tussen uw 18de en 28ste verjaardag op geen enkel ogenblik uw hoofdverblijfplaats in België had, dan moet u vóór uw 28ste verjaardag een verklaring afleggen tot behoud van de Belgische nationaliteit (gelieve contact op te nemen met de Consulaire Afdeling van de Ambassade in Wenen).

Wanneer u verzuimt zulke behoudsverklaring af te leggen, verliest u de Belgische nationaliteit op de datum waarop u 28 jaar wordt tenzij u geen andere nationaliteit(en) bezit. U moet deze verklaring (wet van 27-12-2006) om de 10 jaar niet meer hernieuwen.