Flying Kit biometrische missies

Biometrische missies “Flying Kit” naar Innsbruck (15/11/2023) en Bregenz (16/11/2023)

Wie zes jaar is of ouder, moet zijn biometrische gegevens laten registreren om een paspoort of identiteitskaart te krijgen. Dat kan op de Ambassade in Wenen, maar ook tijdens een biometrische missie met de “Flying Kit”. Tijdens de Flying Kit missie kunt u ook uw identiteitskaart (eID) laten activeren, als u al in het bezit bent van een geldige eID en brief met PUK-code.

Een Flying Kit missie is voorzien naar Innsbruck op 15 november 2023 en Bregenz op 16 november 2023.

U dient rechtstreeks en op voorhand uw afspraak te boeken voor de Flying Kit missie.

In Innsbruck (op 15/11/2023) via deze link.

In Bregenz (op 16/11/2023) via deze link.

De afsprakenlijst wordt afgesloten tien dagen voor de Flying Kit-missie.

Bij uw afspraak op de Flying Kit missie, moet u uw (vorige) identiteitskaart of paspoort meebrengen zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren voor we uw biometrische gegevens opnieuw registreren. Het is ok als dat document sinds kort niet meer geldig is - maar we moeten u nog wel kunnen herkennen om uw identiteit te controleren.

Deelname aan de Flying Kit missie is gratis.

 

Aanvraag van identiteitskaart of paspoort

Tijdens de Flying Kit missie zelf, wordt uw biometrie opgenomen. Om mét deze biometrie een paspoort of identiteitskaart te krijgen, moet u er nog altijd een aanvraag voor doen. De aanvraag kan per post of per e-mail, voor, tijdens of na de Flying Kit.

Betaling van het paspoort of van de identiteitskaart:

Prijzen

Voorafgaandelijke betaling per bankover­schrij­ving (betalingsbewijs voorleggen) aan:

  • Bank: Bank Austria
  • Rekeninghouder: Belgische Kanzlei Wien 
  • Code IBAN: AT11 1200 0229 1019 3101
  • Code BIC: BKAUATWW
  • Gelieve in de mededeling duidelijk de "Reden van be­taling + familienaam en voornaam aanvrager" te ver­melden. In dit geval dient de aanvrager het betalings­bewijs samen met de formulieren te bezorgen.

Indien u uw nieuwe paspoort per aangetekende post wenst te ontvangen, gelieve de volgende portkosten aan de prijs van het paspoort toe te voegen: 5,80 EUR. Voor eID of KidsID: +3,70 EUR x 2 (voor de PUK) = 7,40 EUR.

Binnen 1 à 2 weken ontvangt u dan het nieuwe paspoort, of binnen een 6-tal weken voor de eID of KidsID.

 

De consulaire diensten dragen geen enkele verantwoordelijkheid en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de goede ontvangst van uw paspoort eenmaal het paspoort per post werd verstuurd. Indien u opteert voor de ontvangst per post, aanvaard u iedere verantwoordelijkheid.

 

Let op! U moet uw aanvraag voor een identiteitskaart sturen ten laatste twee maanden nadat uw biometrie is afgenomen. Na drie maanden moeten we de biometrische gegevens voor een identiteitskaart immers verwijderen om privacyredenen.

Een aanvraag voor een paspoort moet u sturen ten laatste elf maanden nadat uw biometrie is afgenomen. Na twaalf maanden wordt uw biometrische gegevens voor een paspoort verwijderd om privacyredenen.

Kijk hier welke documenten u moet opsturen:

We kunnen enkel documenten afleveren aan Belgen die al bij ons ingeschreven zijn. Aanvragen voor kinderen moeten door beide ouders ondertekend zijn.

 

Pre-registratie van biometrische gegevens

U hebt niet meteen een paspoort nodig, maar u wilt graag profiteren van de missie "Flying kit" om uw biometrische gegevens te registreren?

Dan kunt u gebruikmaken van de dienst "preregistratie":

1. Print uw preregistratieaanvraag (PDF, 82.66 KB)met een recente pasfoto uit, vul deze in en stuur deze naar de Ambassade;
2. Wacht op het akkoord van uw inschrijvingspost om een afspraak te maken voor de gratis preregistratie van de volgende gegevens tijdens de dienstreis:

  • uw handtekening (vanaf 5 jaar)
  • uw foto (vanaf 5 jaar)
  • de vingerafdrukken van 2 van je vingers (vanaf 11 jaar)

3. Vervolgens hebt u 1 jaar de tijd om uw paspoortaanvraag per post te versturen naar de consulaire post waar u bent ingeschreven. U moet dit paspoort betalen op het ogenblik van uw eigenlijke paspoortaanvraag (normale paspoortprijs, geen extra kosten voor het gebruik van vooraf geregistreerde gegevens).

 

Aanvraag activatie eID

Beschikt u al over een geldige eID en bijhorende brief met PUK-code, en wil u uw eID laten activeren tijdens de Flying Kit missie? Maak dan ook een afspraak via deze link: en breng bij uw afspraak zeker uw eID en brief met PUK-code mee.

Waarom de eID activeren?

Door de activering van de identiteitskaart kunnen burgers met een identiteitskaartlezer verbinding maken met officiële Belgische websites.  Het stelt hen ook in staat consulaire attesten op te vragen of officiële documenten elektronisch te ondertekenen (bv. Belgische notariële akten).