Rijbewijs

Op deze pagina vindt u alle informatie over het rijbewijs in Oostenrijk, in Slovakije en in Slovenië.

  1. Laatst bijgewerkt op

De uitwisseling van de Europese rijbewijzen is niet verplicht in de Europese Unie: een in Oostenrijk, Slovakije of Slovenië wonende persoon, in het bezit van een Belgisch rijbewijs, kan dit gebruiken zonder het te moeten inruilen tegen een lokaal rijbewijs.

Problemen kunnen zich echter voordoen in geval van verlies of diefstal van het Belgische rijbewijs. Een Belg die uit zijn Belgische gemeente is uitgeschreven en zijn gewone verblijfplaats heeft in een land van de Europese Economische Ruimte (EER = lidstaten van de EU plus Liechtenstein, Noorwegen, IJsland) kan nu geen duplicaat meer verkrijgen in België, maar dient zich te richten tot de bevoegde diensten van de lidstaat waar hij op dat moment zijn verblijfplaats heeft. Bij de gemeente van zijn laatste gewone verblijfplaats in België kan hij echter wel een attest verkrijgen. Op basis van dit document en van een PV van de politie van de plaats waar het document verloren of gestolen werd, kan aan betrokkene een nationaal rijbewijs van die lidstaat worden afgeleverd.

Oostenrijk: Om een nationaal rijbewijs in Oostenrijk te verkrijgen (bij verlies of diefstal), moet men kunnen bewijzen dat men in het bezit was van een Belgische vergunning, wat betekent dat men in België een certificaat moet aanvragen bij de Belgische gemeente waar men laatst officieel woonachtig was. Op basis van dit document en van een PV van de politie van de plaats waar het document verloren of gestolen werd, kan aan betrokkene een nationaal rijbewijs van die lidstaat worden afge­leverd.

Meer informatie over de uitwisseling van een rijbewijs: zie 

Slovakije: Om een nationaal rijbewijs in Slovakije te verkrijgen (bij verlies of diefstal), moet men kunnen bewijzen dat men in het bezit was van een Belgische vergunning, wat betekent dat men in België een certificaat moet aanvragen bij de Belgische gemeente waar men laatst officieel woonachtig was. Wel dient opgemerkt te worden dat Belgische documenten vertaald moeten worden in het Slovaaks. U dient ook te bewijzen dat u een verblijfsvergunning voor Slovakije bezit of dat u in Slovakije studeerde voor een periode van minstens zes maanden.

Slovenië: Om een nationaal rijbewijs in Slovenië te verkrijgen (bij verlies of diefstal), kunt u bij de administratieve diensten een Sloveens rijbewijs bekomen zonder voorafgaand een attest van uw laatste Belgische gemeente over uw rijbewijs te moeten vragen. Niettegenstaande zal de procedure sneller verlopen als u dat certificaat kunt voorleggen. Lijst van de bevoegde instellingen (upravna enota): http://www.upravneenote.gov.si/ (enkel in het Sloveens).

Als u uw geldige rijbewijs wilt inwisselen tegen een Sloveens rijbewijs, dient u in het bezit te zijn van een Sloveense verblijfsvergunning en officieel ingeschreven zijn in uw Sloveense plaats van residentie voor een duur van minstens zes maanden (geldig voor de rijbewijzen van de lidstaten van de EU plus Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland).