Belgisch pensioen

Belgisch pensioen: indienen van de aanvragen

  1. Laatst bijgewerkt op

Krachtens de regelgeving van de Europese Unie moet een verzoek van Belgisch rustpensioen voor een persoon die in Oostenrijk, Slovenië of Slovakije woont (ongeacht zijn nationaliteit) ingediend worden in het land van residentie, door een eenvoudige brief, bij een gemeenteadministratie of een instantie van de sociale zekerheid. De betaling vindt plaats door de Rijksdienst voor Pensioenen, behalve voor de openbare sector waar FOD Financiën de betaling voor zijn rekening neemt.

Meer informatie


Oostenrijk

Slovakije: 

Slovenië: 


Pensioenen: de bemiddelaar om u te helpen

Als u een probleem heeft met betrekking tot uw Belgische wettelijke uitkering, kan de Ombudsdienst Pensioenen u helpen. De dienst is gratis. De enige kosten zijn de verzendingskosten van de documenten. U kunt uw klacht aan Ombuddienst pensioenen  per post, per fax of per e-mail sturen naar:

Ombudsdienst Pensioenen
WTC III Simon Bolivardlaan 30 box 5 - 1000 Brussel - België
tel: +322 274 19 90
fax: +322 208 31 43
klacht@ombudsmanpensioenen.be