Attesten

Op deze pagina vindt u hoe u online attesten kunt aanvragen.

  1. Laatst bijgewerkt op

Voortaan kunnen volgende attesten online aangevraagd worden via de toepassing eConsul

  • Attest van burgerlijke staat
  • Attest van gezinssamenstelling
  • Attest van inschrijving
  • Attest van nationaliteit
  • Attest van woonplaats
  • Attest van woonplaats met historiek
  • Levensbewijs

Deze attesten worden momenteel gratis afgeleverd. Zij kunnen (voorlopig) enkel door de burger online aangevraagd worden wanneer ze moeten voorgelegd worden aan een Belgische administratieve overheid of de Belgische sociale zekerheid. Voor attesten met andere doeleinden, gelieve de ambassade per e-mail te contacteren.

Voor meer informatie: eConsul