Ambassade van België in Oostenrijk, in Slovakije en in Slovenië
Home Consulaire diensten Algemeen Belgisch pensioen

Belgisch pensioen

Belgisch pensioen: indienen van de aanvragen

Krachtens de regelgeving van de Europese Unie moet een verzoek van Belgisch rustpensioen voor een persoon die in Oostenrijk, Slovenië of Slovakije woont (ongeacht zijn nationaliteit) ingediend worden in het land van residentie, door een eenvoudige brief, bij een gemeenteadministratie of een instantie van de sociale zekerheid. De betaling vindt plaats door de Rijksdienst voor Pensioenen, behalve voor de openbare sector waar FOD Financiën de betaling voor zijn rekening neemt.

Meer informatie.

Oostenrijk

Slovakije: Instituut der pensioenen

Slovenïe : Instituut der pensioenen

Pensioenen: de bemiddelaar om u te helpen

Als u een probleem heeft met betrekking tot uw Belgische wettelijke uitkering, kan de Ombudsdienst Pensioenen u helpen. De dienst is gratis. De enige kosten zijn de verzendingskosten van de documenten. U kunt uw klacht aan Ombuddienst pensioenen  per post, per fax of per email sturen naar:

Ombudsdienst Pensioenen
WTC III Simon Bolivardlaan 30 box 5 - 1000 Brussel - België

tel: +322 274 19 90

fax: +322 208 31 43

e-mailadres: klacht@ombudsmanpensioenen.be