Ambassade van België in Oostenrijk, in Slovakije en in Slovenië
Home Consulaire diensten Aankomen en wonen in het buitenland Inschrijving op de Ambassade (of via een Ereconsulaat)

Inschrijving op de Ambassade (of via een Ereconsulaat)

In het kader van de huidige pandemie van het Corona-virus moeten de ambassade en het consulaat de toegang voor het publiek helaas beperken en kunnen zij het publiek alleen op afspraak verwelkomen. Wij nodigen u uit, indien mogelijk, om uw verzoeken i.v.m. consulaire diensten bij voorkeur per e-mail of per post in te dienen. Als u echter persoonlijk de ambassade of het consulaat moet bezoeken, kunt u een afspraak maken via e-mail : vienna@diplobel.fed.be.

Uw inschrijving bij de Consulaire Afdeling van de Ambassade of via een Ereconsulaat heeft hetzelfde doel als bij uw Belgisch gemeentehuis, namelijk het beheer van uw administratief dossier. Wij kunnen u dan snel helpen met diensten zoals paspoortuitreiking, nationaliteit, burgerlijke stand,…, in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (zie privacy statement). De regelmatige actualisering van uw dossier vereenvoudigt de transfer bij verhuis naar een ander land of bij terugkeer naar België. Als u ingeschreven bent, kunt u ook via het Consulaat deelnemen aan de in België gehouden federale wetgevende verkiezingen.

 
Om u in te schrijven, moet u volgende documenten voorleggen:

  • “Meldebestätigung” enEWR Anmeldebescheinigung” - indien u nog niet in het bezit bent van de EWR Anmeldebescheinigung kunt u dat later naar de Ambassade sturen (Oostenrijk); verblijfsvergunning (Slowakije); verklaring van verblijf (Slovenië). Zie Vestiging in Oostenrijk, Slowakije en SloveniëMeldezettel.
  • Uittreksel uit de geboorteakte
  • Belgische identiteitskaart of paspoort
  • Formulier Inschrijving op een ambassade volledig ingevuld, gedateerd en getekend
  • Formulier Inschrijving voor de federale verkiezingen of het volmachtformulier, volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend.
  • “Model 8”, indien u uit België afkomstig bent. Het "model 8" is het formulier dat u van uw Belgische gemeente ontvangt bij de uitschrijving uit de gemeentelijke registers (formulier "Schrapping uit de bevolkingsregister gemeente"). Indien u niet uit België komt, maar uit een ander land en ingeschreven was bij een Belgisch Consulaat, dan hoeft u geen model 8 af te geven. Vermeld in dit geval uw vorige woonplaats, zodat de Ambassade contact kan opnemen met het consulaat van uw vorige woonplaats voor de opvraging van uw dossier.  

Belangrijk:

  • Bovenstaande documenten moeten de personen (echtgenoten, kinderen) bij hun inschrijving voorleggen.
  • Vergeet niet elke wijziging van adres (a.u.b kopie van uw nieuwe Meldebestätigung in Oostenrijk toezenden), van burgerlijke stand, beroep, enz. aan uw consulaat te melden, zodat uw dossier en dat van uw familieleden steeds up-to-date is.

Meer informatie:  FOD Buitenlandse Zaken