Ambassade van België in Oostenrijk, in Slovakije en in Slovenië
Home Consulaire diensten Aankomen en wonen in het buitenland Inschrijving op de Ambassade of op een Ereconsulaat

Inschrijving op de Ambassade of op een Ereconsulaat

Uw inschrijving bij de Consulaire Afdeling van de Ambassade of bij een Ereconsulaat heeft hetzelfde doel als bij uw Belgisch gemeentehuis, namelijk het beheer van uw administratief dossier. Wij kunnen u dan snel helpen met diensten zoals paspoortuitreiking, nationaliteit en burgerlijke stand, pensioenkwesties,… De regelmatige actualisering van het dossier vereenvoudigt de transfer bij verhuis naar een derde land of bij terugkeer naar België. U kunt ook, als u ingeschreven bent, via het Consulaat deelnemen aan de in België gehouden federale wetgevende verkiezingen.

Om u bij de Consulaire Afdeling van de Ambassade of een Ereconsulaat in te schrijven, moet u de volgende documenten voorleggen:

  • Meldezettel (zie Vestiging in Oostenrijk)
  • Uittreksel uit de geboorteakte
  • Belgische identiteitskaart of paspoort
  • Formulier Inschrijving op een ambassade behoorlijk ingevuld, gedateerd en getekend
  • “Model 8”, indien u uit België afkomstig bent. Het "model 8" is het formulier dat u van uw Belgische gemeente ontvangt bij de uitschrijving uit de gemeentelijke registers (formulier "Schrapping uit de bevolkingsregister gemeente"). Indien u niet uit België afkomstig bent, maar uit een derde land en ingeschreven was bij een Belgische Consulaat, dan hoeft u geen model 8 af te geven. In dit geval zal de Ambassade of het Consulaat-generaal contact opnemen met het consulaire kantoor van uw vorige woonplaats.  

Belangrijk:

  • Bovenstaande documenten moeten de personen (echtgenoten, kinderen) bij hun inschrijving voorleggen.
  • U mag u niet vergeten elke wijziging van adres (a.u.b kopie van uw nieuw Meldezetteltoezenden), van burgerlijke stand, enz. aan uw consulaat te melden, zodat uw dossier en dat van uw familieleden steeds geactualiseerd is.

Meer informatie:  FOD Buitenlandse Zaken