Ambassade van België in Oostenrijk, in Slovakije en in Slovenië

Aanvraag eID en Kids-ID

In het kader van de huidige pandemie van het Corona-virus moeten de ambassade en het consulaat de toegang voor het publiek helaas beperken en kunnen zij het publiek alleen op afspraak verwelkomen. Wij nodigen u uit, indien mogelijk, om uw verzoeken i.v.m. consulaire diensten bij voorkeur per e-mail of per post in te dienen. Als u echter persoonlijk de ambassade of het consulaat moet bezoeken, kunt u een afspraak maken via e-mail : vienna@diplobel.fed.be.

Aanvraag eID (elektronische identiteitskaart)

 
eID

Beschikbaar voor Belgen ingeschreven in de Ambassade van België (in het consulaire bevolkingsregister), vanaf de leeftijd van 12 jaar. Alle gegevens worden opgeslagen in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbeschermin (privacy statement).

Iedere Belg boven de 15 jaar die zijn hoofdverblijfplaats in het buitenland heeft en zich laat inschrijven in het bevolkingsregister van een Belgische ambassade of beroepsconsulaat, moet een Belgische identiteitskaart aanvragen. (Koninklijk Besluit van 25 maart 2003, art. 1).

 
Procedure

De aanvraag van een identiteitskaart kan persoonlijk of per post gebeuren.

 
Kostprijs en betaling

eID voor Belgen vanaf 12 jaar: 20 €

Indien u niet persoonlijk uw eID en Code PUK komt afhalen en kiest de eID en PUK per post (aangetekend) te ontvangen, dient u de volgende kosten te betalen voor het opsturen volgens het land waar u woont in het rechtsgebied van deze Ambassade:

Oostenrijk: 6,30 € (2 x 3,15 €)
Slovakije en Slovenië: 7,70 € (2 x 3,85 €)

Om veiligheidsredenen kunnen de kaart en de puk niet samen worden verzonden.

Betaling kan ter plaatse op de Ambassade gedaan worden, met bank- of kredietkaart (Maestro, VPay Visa, Mastercard) of per bankoverschrijving (betalingsbewijs voorleggen) :

Bank: Bank Austria
Rekeninghouder: Belgische Kanzlei Wien
IBAN: AT11 1200 0229 1019 3101
BIC: BKAUATWW

Gelieve in de mededeling duidelijk de reden van betaling + familienaam en voornaam van aanvrager te vermelden. Gelieve het betalingsbewijs samen met het aanvraagformulier op te sturen.

 

U dient volgende documenten aan de voor uw woonplaats bevoegde Ambassade over te maken:

 • Het aanvraagformulier voor een Belgische eID, volledig en duidelijk ingevuld in blokletters en ondertekend
   
  VERGEET NIET

  De gewenste hoofdtaal van uw identiteitskaart te vermelden
  Om op het aanvraagformulier binnen het juiste kader te tekenen, in het zwart 

   
 • Twee recente pasfoto’s (formaat 3.5*4.5cm), conform de vereisten van de FOD Binnenlandse Zaken;
 • Kosten: Gelieve het betalingsbewijs samen met het aanvraagformulier op te sturen, indien u niet persoonlijk komt om de aanvraag in te dienen;
 • Levertermijn voor een eID: 4 tot 8 weken.

 
Nota

De oude identiteitskaart moet ons verplicht worden teruggestuurd op het moment van ontvangst van de nieuwe eID.

Opgelet: de nieuxe eIDs blijven ter beschikking gedurende 3 maanden. Na deze periode worden ze ambtshalve vernietigd.

 
Geldigheidsduur van een eID

Sedert 01.03.2014 hebben Belgische eIDs de volgende geldigheidsduur:

 • Voor minderjarigen (12-18 jaar): 6 jaar
 • Voor volwassenen tussen 18 en 75 jaar: 10 jaar
 • Voor volwassenen ouder dan 75: 30 jaar

Aarzel niet om de Ambassade te contacteren voor verdere informatie (vienna@diplobel.fed.be).

 
Uw identiteit is waardevol!

Bij verlies of diefstal van uw eID, bel onmiddellijk het gratis nummer "DocStop" 00800 2123 2123 (24u/24u) om het document te laten blokkeren tegen bedrieglijk gebruik; in geval van diefstal, leg een verklaring bij de politie af; vraag daarna een nieuwe kaart aan. 

 

Aanvraag Kids-ID

 
Kids-ID

 
De Kids-ID is de Belgische identiteitskaart voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar, ingeschreven bij de Ambassade te Wenen. 
Alle gegevens worden opgeslagen in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbeschermin
(privacy statement).

De Kids-ID:

 • is niet verplicht;
 • wordt aanvaard als geldig identiteits- en reisdocument in alle landen van de Europese Unie en een aantal andere landen;
 • moet altijd bij het kind blijven (= houder), dat er maar één kan bezitten. Bij bijvoorbeeld afwisselend verblijf bij één van beide ouders, moet de Kids-ID het kind volgen, zelfs als het tijdelijk bij de andere ouder verblijft dan diegene aan wie het identiteitsdocument werd afgegeven. Als een ouder dat zou weigeren, is er een probleem, want er mag geen tweede Kids-ID aangevraagd worden.

 
Kostprijs en betaling

Kids-ID voor kinderen jonger dan 12 jaar: 10 €.

Voor de betalingsprocedure zie hierboven § eID

 
Procedure:

Men dient voor deze aanvraag niet persoonlijk naar de Ambassade in Wenen te komen. De aanvraag kan ook per post gebeuren.

U dient volgende documenten aan de voor uw woonplaats bevoegde Ambassade over te maken:

 • Het aanvraagformulier voor een Belgische KiDs-ID, volledig en duidelijk ingevuld in blokletters en in zwart.
   
  VERGEET NIET
  De gewenste hoofdtaal van de Kids-ID te vermelden
  De ouders die de voogdij over het kind hebben, moeten in het zwart tekenen. 
   
 • Twee recente pasfoto’s (formaat 3.5*4.5cm), conform de vereisten van de FOD Binnenlandse Zaken;
 • Kosten: Gelieve het betalingsbewijs samen met het aanvraagformulier op te sturen, indien u niet persoonlijk komt om de aanvraag in te dienen;
 • Levertermijn voor een KiDs-ID: 4 tot 8 weken.

 
Geldigheidsduur

De Kids-ID is 3 jaar geldig en blijft geldig:

 • ook als het kind ouder is dan 12 jaar (bijv.: een kaart uitgereikt op 11-jarige leeftijd blijft geldig totdat het kind 14 jaar is);
 • ook in geval van verhuis naar het ambtsgebied van een andere consulaire beroepspost of bij terugkeer naar België.

De Kids-ID verliest haar geldigheid:

 • bij het verstrijken van de geldigheidsduur;
 • wanneer de foto niet meer gelijkend is: de ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger dienen erover te waken dat de identiteitsfoto blijft overeenstemmen met het huidig uitzicht, wat impliceert dat ze desgevallend voor het verstrijken van de geldigheidsdatum een nieuwe Kids-ID zullen moeten aanvragen;
 • wanneer de kaart beschadigd is;
 • na verandering van de naam of voornaam;
 • na verlies of diefstal van de Kids-ID;
 • na verlies van de Belgische nationaliteit;
 • na afvoering van ambtswege uit de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente; 
 • in geval van overlijden van het kind.

 
Dienst “Hallo Ouders”

Op de Kids-ID staat een telefoonnummer (+32 78 150350), dat 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar is.

Als het kind verloren loopt en zijn Kids-ID bijheeft, kan elke persoon die het vindt, gemakkelijk zijn ouders of vertrouwenspersonen contacteren dankzij een cascadesysteem van telefoonnummers, dat geactiveerd wordt door de ouders.

De ouders zijn niet verplicht om het cascadesysteem te activeren, maar als ze daarvoor kiezen, dan moeten ze het systeem zelf activeren.

Hoe het cascadesysteem activeren op een Kids-ID?

 1. De ouders kunnen de dienst “Hallo Ouders” contacteren via telefoon (+32 78 150350) of zich registreren via de website www.halloouders.be.
 2. Ze geven het rijksregisternummer van het kind in en de code "contact ouders", die vermeld staat op de puk(/pin)brief.
 3. Ze geven de telefoonnummers (maximaal 7 nummers) in die ze in de cascade willen opnemen. In noodgevallen worden de verschillende telefoonnummers opgebeld in de volgorde van de lijst. Als helemaal niemand opneemt, belt het systeem automatisch naar Child Focus.

Goed om te weten:

 • Het cascadesysteem beschermt het privékarakter van de opgegeven telefoonnummers. De persoon die het kind vindt, heeft dus geen toegang tot de nummer(s), maar komt via het cascadesysteem in contact met de ouders (of vertrouwenspersonen).
 • De telefoonlijst in het cascadesysteem blijft actief zolang geen nieuwe kaart aangevraagd werd voor het kind, maar de ouders kunnen de telefoonnummers op elk ogenblik wijzigen (nog altijd met de code “contact ouders”).