Ambassade van België in Oostenrijk, in Slovakije en in Slovenië

Aanvraag eID en Kids-ID

In het kader van de huidige pandemie van het Corona-virus moeten de ambassade en het consulaat de toegang voor het publiek helaas beperken en kunnen zij het publiek alleen op afspraak verwelkomen. Wij nodigen u uit, indien mogelijk, om uw verzoeken i.v.m. consulaire diensten bij voorkeur per e-mail of per post in te dienen. Als u echter persoonlijk de ambassade of het consulaat moet bezoeken, kunt u een afspraak maken via e-mail : vienna@diplobel.fed.be.

Voortaan moeten alle Belgische burgers ouder dan 6 jaar persoonlijk langskomen bij de aanvraag van een identiteitskaart om hun biometrische vingerafdrukken af te geven. De huidige identiteitskaarten blijven geldig tot hun vervaldatum.

Aanvraag eID (elektronische identiteitskaart)

Alle Belgische burgers ouder dan 15 jaar die zijn ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters van de Belgische ambassade in Wenen moeten een identiteitskaart hebben (Koninklijk Besluit van 25 maart 2003, art. 1). Vanaf de leeftijd van 12 jaar kunnen zij een Belgische identiteitskaart aanvragen. Alle gegevens worden geregistreerd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (privacyverklaring).

 
eID

 
Procedure

De aanvraag van een eID-kaart gebeurt niet meer per post, behalve voor kinderen jonger dan 6 jaar (zie hierboven). U moet een afspraak maken per e-mail (vienna@diplobel.fed.be) voordat u persoonlijk naar de Ambassade van België in Wenen komt. Gelieve het afspraakformulier op voorhand op te sturen. 

 Onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk deze identiteitskaart in België of bij een andere ambassade aan te vragen. Voor meer informatie kunt u de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken raadplegen.

Kostprijs en betaling

eID voor Belgen vanaf 12 jaar: 20 €

Indien u niet persoonlijk uw eID en Code PUK komt afhalen en kiest de eID en PUK per post (aangetekend) te ontvangen, dient u de volgende kosten te betalen voor het opsturen volgens het land waar u woont in het rechtsgebied van deze Ambassade:

Oostenrijk: 6,30 € (2 x 3,15 €)
Slovakije en Slovenië: 7,70 € (2 x 3,85 €)

Om veiligheidsredenen kunnen de kaart en de puk niet samen worden verzonden.

Betaling kan ter plaatse op de Ambassade gedaan worden, met bank- of kredietkaart (Maestro, VPay Visa, Mastercard) of per bankoverschrijving (betalingsbewijs voorleggen) :

Bank: Bank Austria
Rekeninghouder: Belgische Kanzlei Wien
IBAN: AT11 1200 0229 1019 3101
BIC: BKAUATWW

Gelieve in de mededeling duidelijk de reden van betaling + familienaam en voornaam van aanvrager te vermelden. 

 

Gelieve u bij het loket van de ambassade aan te melden met de volgende documenten 

 • Oude identiteitskaart (eID)
 • Het afspraakformulier moet leesbaar in hoofdletters met een zwarte pen worden ingevuld.
 • Termijn voor het verkrijgen van de identiteitskaart: 4 weken.

Identiteitskaarten (eiD) die niet door de belanghebbenden worden opgehaald, blijven slechts 3 maanden beschikbaar; daarna worden zij vernietigd.

 
Geldigheidsduur van een eID

De geldigheidsduur is afhankelijk van uw leeftijd op het moment van de aanvraag:

 • Tussen 12-18 jaar: 6 jaar
 • Tussen 18 en 75 jaar: 10 jaar
 • Meer als 75 jaar: 30 jaar

Aarzel niet om de Ambassade te contacteren voor verdere informatie (vienna@diplobel.fed.be).

 

Activatie elektronische identiteitskaart (eID)

Alle Belgische burgers ouder dan 12 jaar en ingeschreven in de bevolkingsregisters van de Belgische ambassade in Wenen, kunnen zijn of haar eID activeren op de Belgische ambassade in Wenen, of op een andere consulaire post van België of bij een gemeente in België.

De identiteitskaarten kunnen alleen worden geactiveerd in aanwezigheid van de betrokkene, die zich met zijn of haar eID en PUK-kaart meldt aan het loket van de ambassade na een afspraak te hebben gemaakt per e-mail (vienna@diplobel.fed.be). 

Waarom de eID activeren?

Door de activering van de identiteitskaart kunnen burgers met een identiteitskaartlezer verbinding maken met officiële Belgische websites.  Het stelt hen ook in staat officiële documenten elektronisch te ondertekenen (bv. Belgische notariële akten).

Uw identiteit is waardevol!

Bij verlies of diefstal van uw eID, bel onmiddellijk het gratis nummer "DocStop" 00800 2123 2123 (24u/24u) om het document te laten blokkeren tegen bedrieglijk gebruik; in geval van diefstal, leg een verklaring bij de politie af; vraag daarna een nieuwe kaart aan. 

 

Aanvraag Kids-ID

 
Kids-ID

 
De Kids-ID is de Belgische identiteitskaart voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar, ingeschreven bij de Ambassade te Wenen. 
Alle gegevens worden opgeslagen in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbeschermin
(privacy statement).

De Kids-ID:

 • is niet verplicht;
 • wordt aanvaard als geldig identiteits- en reisdocument in alle landen van de Europese Unie en een aantal andere landen;
 • moet altijd bij het kind blijven (= houder), dat er maar één kan bezitten. Bij bijvoorbeeld afwisselend verblijf bij één van beide ouders, moet de Kids-ID het kind volgen, zelfs als het tijdelijk bij de andere ouder verblijft dan diegene aan wie het identiteitsdocument werd afgegeven. Als een ouder dat zou weigeren, is er een probleem, want er mag geen tweede Kids-ID aangevraagd worden.

 
Kostprijs en betaling

Kids-ID voor kinderen jonger dan 12 jaar: 10 €.

Voor de betalingsprocedure zie hierboven § eID

 
Procedure

Voortaan moeten kinderen tussen 6 en 12 jaar oud persoonlijk naar de Belgische ambassade in Wenen gaan om een Kids-ID aan te vragen en om hun biometrische vingerafdrukken te laten registreren. Het is noodzakelijk om voordien een afspraak maken: vienna@diplobel.fed.be.

Voor kinderen jonger dan 6 jaar kan de Kids-ID per post worden aangevraagd. 

In te dienen documenten zijn de volgende:

Tussen 6 en 12 jaar moeten de volgende documenten aan het loket worden getoond:

 • Oude Kids ID
 • Aanvraagformulier voor een identiteitskaart voor kinderen (Kids-ID), leesbaar in blokletters met zwarte pen in te vullen en door beide ouders te laten ondertekenen.
 • De KidsID kan direct aan de balie met een creditcard worden betaald.

Voor kinderen jonger dan 6 jaar moeten de volgende documenten worden toegezonden:

 • Het aanvraagformulier voor een Belgische KiDs-ID, volledig en duidelijk ingevuld in blokletters en in zwart.
   
  VERGEET NIET
  De gewenste hoofdtaal van de Kids-ID te vermelden
  De ouders die de voogdij over het kind hebben, moeten in het zwart tekenen. 
   
 • Twee recente pasfoto’s (formaat 3.5*4.5cm), conform de vereisten van de FOD Binnenlandse Zaken;
 • Kosten: Gelieve het betalingsbewijs samen met het aanvraagformulier op te sturen, indien u niet persoonlijk komt om de aanvraag in te dienen;
 • Levertermijn voor een KiDs-ID: 4 tot 8 weken.

 
Geldigheidsduur

De Kids-ID is 3 jaar geldig en blijft geldig:

 • ook als het kind ouder is dan 12 jaar (bijv.: een kaart uitgereikt op 11-jarige leeftijd blijft geldig totdat het kind 14 jaar is);
 • ook in geval van verhuis naar het ambtsgebied van een andere consulaire beroepspost of bij terugkeer naar België.

De Kids-ID verliest haar geldigheid:

 • bij het verstrijken van de geldigheidsduur;
 • wanneer de foto niet meer gelijkend is: de ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger dienen erover te waken dat de identiteitsfoto blijft overeenstemmen met het huidig uitzicht, wat impliceert dat ze desgevallend voor het verstrijken van de geldigheidsdatum een nieuwe Kids-ID zullen moeten aanvragen;
 • wanneer de kaart beschadigd is;
 • na verandering van de naam of voornaam;
 • na verlies of diefstal van de Kids-ID;
 • na verlies van de Belgische nationaliteit;
 • na afvoering van ambtswege uit de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente; 
 • in geval van overlijden van het kind.

 
Dienst “Hallo Ouders”

Op de Kids-ID staat een telefoonnummer (+32 78 150350), dat 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar is.

Als het kind verloren loopt en zijn Kids-ID bijheeft, kan elke persoon die het vindt, gemakkelijk zijn ouders of vertrouwenspersonen contacteren dankzij een cascadesysteem van telefoonnummers, dat geactiveerd wordt door de ouders.

De ouders zijn niet verplicht om het cascadesysteem te activeren, maar als ze daarvoor kiezen, dan moeten ze het systeem zelf activeren.

Hoe het cascadesysteem activeren op een Kids-ID?

 1. De ouders kunnen de dienst “Hallo Ouders” contacteren via telefoon (+32 78 150350) of zich registreren via de website www.halloouders.be.
 2. Ze geven het rijksregisternummer van het kind in en de code "contact ouders", die vermeld staat op de puk(/pin)brief.
 3. Ze geven de telefoonnummers (maximaal 7 nummers) in die ze in de cascade willen opnemen. In noodgevallen worden de verschillende telefoonnummers opgebeld in de volgorde van de lijst. Als helemaal niemand opneemt, belt het systeem automatisch naar Child Focus.

Goed om te weten:

 • Het cascadesysteem beschermt het privékarakter van de opgegeven telefoonnummers. De persoon die het kind vindt, heeft dus geen toegang tot de nummer(s), maar komt via het cascadesysteem in contact met de ouders (of vertrouwenspersonen).
 • De telefoonlijst in het cascadesysteem blijft actief zolang geen nieuwe kaart aangevraagd werd voor het kind, maar de ouders kunnen de telefoonnummers op elk ogenblik wijzigen (nog altijd met de code “contact ouders”).