Aankomen en wonen in het buitenland

Instanties waarmee u contact moet opnemen voor uw vertrek uit België en in uw nieuwe land.

  1. Laatst bijgewerkt op

Instanties waarmee u contact moet opnemen voor uw vertrek uit België:

  • Uw gemeentehuis (Formulier "Schrapping uit de bevolkingsregisters")
  • Het Ministerie van Financiën voor belastingsaangelegenheden
  • Uw Mutualiteit voor de Ziekteverzekering
  • Uw Pensioenkas (indien van toepassing)
  • Uw Kas voor werkloosheidsvergoedingen (indien van toepassing)
  • Interessante informatie over de sociale zekerheid: FOD Sociale Zekerheid


Links