Ambassade van België in Oostenrijk, in Slovakije en in Slovenië
Home Alvorens uw vertrek uit België

Alvorens uw vertrek uit België

Instanties waarmee u contact moet opnemen voor uw vertrek uit België:

  • Uw gemeentehuis (Formulier "Schrapping uit de bevolkingsregisters")
  • Het Ministerie van Financiën voor belastingsaangelegenheden
  • Uw Mutualiteit voor de Ziekteverzekering
  • Uw Pensioenkas (indien van toepassing)
  • Uw Kas voor werkloosheidsvergoedingen (indien van toepassing)
  • Interessante informatie over de sociale zekerheid: FOD Sociale Zekerheid

Links