Ambassade à Vienne

  1. Last updated on

Mevrouw, Mijnheer

Ik heet u van harte welkom op onze website en dank u voor de belangstelling die u onze activiteiten toedraagt.

De ambassade en onze ereconsulaten staan graag ter beschikking van alle Belgen woonachtig of op doorreis in Oostenrijk, Slowakije en Slovenië, maar ook zijn een contactpunt voor iedereen die zich interesseert voor België of voor onze betrekkingen met de landen in onze jurisdictie.

Vele zaken, zowel in België alsook in Oostenrijk, herinneren ons aan de lange gemeenschappelijk geschiedenis die beide landen verbindt. België en Oostenrijk zijn nauw verbonden binnen de Europese Unie en de Verenigde Naties. Niet alleen de Ambassade van het Koninkrijk België is in Wenen gevestigd, maar ook de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Verenigde Naties, de Permanente Vertegenwoordiging bij de OVSE en de vertegenwoordigingen van onze Regio's en Gemeenschappen hebben er hun zetel.

Het is ook vanuit Wenen dat we intensieve betrekkingen met Slovakije en Slovenië onderhouden.

We beschikken dus over een rijk en gevarieerd palet aan activiteiten, die door ons team vakkundig en enthousiast worden ingevuld.

Indien u graag op de hoogte wenst te blijven van onze activiteiten, nodig ik u uit om u te laten registreren op onze mailing-lijst, of ons te volgen via Facebook of Twitter

Met vriendelijke groet,

Caroline Vermeulen
Ambassadrice, Permanent Vertegenwoordigster

Image
Ambassadrice Caroline Vermeulen