Ambassade van België in Oostenrijk, in Slovakije en in Slovenië
Home Consulaire diensten Aankomen en wonen in het buitenland Documenten voor de Belgen in het buitenland

Documenten voor de Belgen in het buitenland

1. Identiteitskaart

Dit Belgen die ingeschreven zijn bij de ambassade in Wenen of bij een Ereconsulaat kunnen een elektronische identiteitskaart (e-ID) aanvragen bij deze post: ofwel een Kids-ID voor kinderen jonger dan 12 jaar, ofwel een e-ID voor iedereen ouder dan 12 jaar.. De elektronische identiteitskaarten ( Kids-ID en e-ID) staan u toe om vrij te bewegen binnen de 28 landen van de Europese Unie en in veel andere vakantiebestemmingen (opgepast: specifieke voorschriften voor kinderen). Kids-ID en e-ID kunnen per post  of persoonlijk aangevraagd worden aan de ambassade in Wenen of in de ereconsulaat   waar de persoon is ingeschreven. De Kids-ID heeft een geldigheid van 3 jaar (Kids-ID in detail). De eID een geldigheid van 6 jaar (voor aanvragers van 12 jaar tot 18 jaar), 10 jaar (voor aanvragers van 18 jaar tot 75 jaar) of 30 jaar (voor +75-jarigen),. De kaart behoudt haar geldigheid na verhuis naar het ambtsgebied van een andere ambassade of consulaat of na terugkeer naar België. De elektronische identiteitskaart van Belgen die sinds augustus 2008 van België naar het buitenland zijn verhuisd en hun verhuis aan hun gemeente hebben gemeld, is in regel ook geldig gebleven. Meer informatie over de identiteitskaart en reisdocumenten per bestemming.

De niet-elektronische identiteitskaart die in het buitenland werd afgegeven, blijft geldig. In tegenstelling tot de elektronische identiteitskaart, verliest deze identiteitskaart echter haar geldigheid na verhuis naar het ambtsgebied van een andere ambassade of consulaat of na terugkeer naar België.

Kostprijs voor een Kids-ID (jonger als 12 jaar): 10€

Kostprijs voor een e-ID (ouder als 12 jaar): 20€

Waar kunt u een eID aanvragen: Ambassade van België in Wenen en Ereconsulaten (persoonlijk of per post)

Gevraagde documenten:

Betaling: U kan voor de betaling van consu­laire akten zoals identiteitskaarten, paspoorten of diverse documenten één van volgende betalingswijzen gebruiken:
1/ ter plaatse betalen met bank- of kredietkaart (Maestro, VPay Visa, Mastercard) vanaf 1ste juli 2016;
2/ voorafgaandelijke betaling per bankover­schrij­ving (betalingsbewijs voorleggen) – is al mogelijk:

 • Bank: Bank Austria
 • Rekeninghouder: Belgische Kanzlei Wien 
 • Code IBAN: AT11 1200 0229 1019 3101
 • Code BIC : BKAUATWW
 • Gelieve in de mededeling duidelijk de "Reden van be­taling + familienaam en voornaam aanvrager" te ver­melden. In dit geval dient de aanvrager het betalings­bewijs samen met de formulieren te bezor­gen.

Duur : tussen 4 en 6 weken

Afhalen van de identiteitskaart

Eens u gewaarschuwd bent door de Ambassade dat uw identiteitsdocument is aangekomen, kunt u het persoonlijk komen afhalen bij ons. U kunt echter er ook voor kiezen om de id-kaart per post (aangetekend) te ontvangen. In dit geval, dient u 2,88€ (Oostenrijk)  of 3,65€ (Slovakije en Slovenië) meer te betalen (bij uw overschrijving) voor de verzendingskosten.

 

2. Biometrisch paspoort

Biometrisch paspoort

 

 

Een biometrisch paspoort wordt voor de duur van 7 jaar afgeleverd voor de volwassenen en voor 5 jaar voor minderjarigen..

De Ambassade in Wenen is uitgerust met biometrisch materiaal (opname foto’s, digitale vingerafdrukken, elektronische handtekening) dat de afgifte toelaat van paspoorten die aan de nieuwe Europese veiligheidsnormen voldoen.

Vanaf de 17 oktober 2011, worden in Oostenrijk enkel nog elektronische biometrische paspoorten afgegeven. Om die redenen zal het nodig zijn dat u zich persoonlijk aanbiedt op de Ambassade van België in Wenen bij de indiening van uw paspoortaanvraag (openingsuren). U moet a.u.b. op voorhand een afspraak te maken (contact). Het is niet meer mogelijk een paspoort per brief of in een Ereconsulaat aan te vragen. Desalniettemin kunt u tijdens een verblijf in België en na voorafgaand contact met consulaire sectie van de ambassade een aanvraag voor een paspoort indienen in één van de provinciehoofdsteden. Informeer u op voorhand bij de consulaire sectie van de ambassade als deze formule u interesseert.

Kinderen onder zes jaar moeten niet persoonlijk in de Ambassade komen. Het afnemen van de vingerafdrukken is niet voorzien en het kind moet nog niet zelf ondertekenen. Oppassen: als het kind niet meekomt moet u twee recente kleurenfoto’s (aanvaardingscriteria voor de pasfoto) meebrengen. Aangezien het biometrische materiaal het niet toestaat om foto’s van de allerkleinsten te maken, dient u voor baby’s en kleine kinderen eveneens 2 pasfoto’s mee te nemen. Meer informatie over het biometrisch paspoort / Brochure over het biometrisch paspoort.

Kostprijs: 75€ (35€ voor minderjarigen).

Waar kunt u een paspoort aanvragen: Ambassade van België in Wenen.

Documenten:

Betaling: U kan voor de betaling van consu­laire akten zoals identiteitskaarten, paspoorten of diverse documenten één van volgende betalingswijzen gebruiken:
1/ ter plaatse betalen met bank- of kredietkaart (Maestro, VPay Visa, Mastercard) vanaf 1ste juli 2016;
2/ voorafgaandelijke betaling per bankover­schrij­ving (betalingsbewijs voorleggen) – is al mogelijk:

 • Bank: Bank Austria
 • Rekeninghouder: Belgische Kanzlei Wien 
 • Code IBAN: AT11 1200 0229 1019 3101
 • Code BIC : BKAUATWW
 • Gelieve in de mededeling duidelijk de "Reden van be­taling + familienaam en voornaam aanvrager" te ver­melden. In dit geval dient de aanvrager het betalings­bewijs samen met de formulieren te bezor­gen.

Duur: tussen 7 en 10 dagen

Afhalen van de paspoort

Eens u gewaarschuwd bent door de Ambassade dat uw identiteitsdocument is aangekomen, kunt u het persoonlijk komen afhalen bij ons. U kunt echter er ook voor kiezen om het paspoort per post (aangetekend) te ontvangen. In dit geval, dient u 4,70€ (tarief 2017 - Oostenrijk) of 9,75€ (tarief 2017 - Slovakije en Slovenië) meer te betalen (bij uw overschrijving) voor de verzendingskosten.

Opmerkingen

 • Indien u reeds over een geldig paspoort beschikt mag u dit uiteraard zonder beperking tot de vervaldatum gebruiken.
 • Indien gewenst, kunt u in de ambassade of een Ereconsulaat de naam van de echtgeno(o)t(e) in het paspoort laten inschrijven.
 • U kunt persoonlijk de geldigheid van uw documenten nagaan op: www.checkdoc.be.